Zarządzanie kosztami

Program

Program

 1. Jak poprawnie liczyć food cost/ beverage cost i analizować wyniki
 2. Prawidłowe podejście do receptury
 3. Receptura a błąd produkcji
 4. Jak poprawnie wyznaczyć cenę sprzedaży w menu
 5. Prawidłowa analiza wyniku finansowego
 6. Prawidłowe podejście do problemu nadużyć
 7. Czynniki wpływające na zły wynik finansowy
 8. Jak wyliczyć cenę jednostkową za kg, sztukę bądź litr
 9. Rola menedżera z przedsiębiorstwie gastronomicznym – umiejętności kierownicze
 10. Skuteczne planowanie
 11. Więź między planowaniem i kontrolą
 12. Wprowadzenie do świata finansów. Rola działu finansowego w organizacji
 13. Czym zajmują się finanse, księgowość, rachunkowość, controlling; procesy raportowe i budżetowe
 14. Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarzadzania i podejmowania decyzji
 15. System polskiej rachunkowości (podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości
 16. Raporty finansowe i zarządcze w pigułce
  • Bilans – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansów
  • Rachunek wyników – rożne poziomy dostarczają̨ rożnych informacji
 17. Koszty stałe, zmienne, mieszane. Dlaczego warto prowadzić analizę w oparciu o rodzaj zmienności kosztów?
 18. Cykl planowania i kontroli w przedsiębiorstwie:
  • Co to jest budżet i jakie są jego cele
  • Rodzaje planowania w przedsiębiorstwie – budżet operacyjny a strategiczny
  • Źródła informacji potrzebnej do przygotowania budżetu
 19. Analiza progu rentowności.
Szkolenie składa się z wykładu, na którym przedstawione zostaną poszczególne zagadnienia (część teoretyczna).
Bezpośrednio po omówieniu zagadnienia będą rozwiązywane problemy z nim związane (warsztaty praktyczne).
Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
Ilość wolnych miejsc: 12