• Food Waste Management

  Prowadzący: Piotr Rogala
  Program

  Program

  1. Wprowadzenie
  2. Problem marnowania żywności i rola Banków Żywności
  3. Zdrowy produkt i piramida żywienia
  4. Omówienie poszczególnych grup produktów z piramidy zdrowego żywienia i prezentacja produktów, które warto wybierać. Wartości dodane związane z prawidłowym odżywianiem się dzieci.
  1. Ilość i jakość posiłków
  2. Gotuję – nie marnuję. Prezentacja oraz wspólne wykonywanie potraw
  3. Stop marnowaniu żywności. „Coś z niczego” pomysły na zdrowe, proste dania
  4. Prawidłowe przechowywanie produktów
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Safety & Security

  Prowadzący: Mariusz Mrzygłód
  Program

  Program

  1. Sytuacje kryzysowe w gastronomii i hotelarstwie
  2. Zespół reagowania kryzysowego
  3. Pokój kryzysowy – aranżacja i wyposażenie
  4. Informacje poufne firmy w czasie kryzysu
  5. Komunikacja wewnętrzna w sytuacjach kryzysowych
  6. Kryzysowa komunikacja z klientem, partnerami biznesowymi oraz public affairs
  7. Kryzysowe media relations
  8. Zarządzanie kryzysem w Internecie
  9. Trening – część praktyczna
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 20
 • Serwis Angielski – Filetowanie

  140,00 

  Prowadzący: Piotr Borecki
  Program

  Program

  Prawidłowe przygotowanie stanowiska  pracy 

  Sprzęt urządzenia potrzebne do pracy

  Wykorzystanie serwisu angielskiego – filetowania w lokalach gastronomicznych

  Filetowanie ryb:

  Płaskich – pstrąg

  Okrągłych – flądra, gładzica

  Filetowanie owoców:

   – pomarańcz, kiwi, grapefruit, ananas, banany

  Czas trwania: 3 godziny
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Serwis Angielski – Flambirowanie

  140,00 

  Prowadzący: Piotr Borecki
  Program

  Program

  Prawidłowe przygotowanie stanowiska  pracy 

  Sprzęt urządzenia potrzebne do pracy

  Wykorzystanie serwisu angielskiego flambirowania w lokalach gastronomicznych

   

  Flambirowanie potraw:

  – steki

  – beefstrogonof

  – polędwiczki wieprzowe

  Flambirowanie deserów: 

  – naleśniki

  – owoce

  Czas trwania: 3 godziny
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Serwis Angielski – Tranżerowanie

  140,00 

  Prowadzący: Piotr Borecki
  Program

  Program

  Tranżerowanie krótka charakterystyka

  Prawidłowe przygotowanie  stanowiska pracy

  Sprzęt i urządzenia potrzebne do pracy

  Wykorzystanie serwisu angielskiego – Tranżerowanie w lokalach gastronomicznych

  Tranżerowanie potraw:

  – ptactwo – kurczak

  – owoce morza – homar

  Czas trwania: 3 godziny
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Serwis Francuski

  140,00 

  Prowadzący: Piotr Borecki
  Program

  Program

  Kelner – krótka charakterystyka zawodu

  Rodzaje serwisów

  Prawidłowe trzymanie sztućców serwisowych

  Prawidłowe noszenie zastawy stołowej

  Prawidłowe noszenie tacy

  Wykorzystanie serwisu francuskiego w lokalach gastronomicznych

  Czas trwania: 3 godziny
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Serwis Wina

  140,00 

  Prowadzący: Piotr Borecki
  Program

  Program

  Sommelier – krótka charakterystyka zawodu

  Historia wina

  Podział win

  Apelacja

  Prawidłowe przechowywanie win – temperatury podania

  Kieliszki do wina – dobór i charakterystyka

  Jak prawidłowo otworzyć wino?  – ćwiczenia

  Sabrage – krótka charakterystyka

  Dekantacja

  Dobór win do potraw – jak sprzedać wino?

  Czas trwania: 3 godziny
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Szkolenie Trenerów Stanowiskowych

  Program

  Program

  Celem kursu jest rozwijanie umiejętności prowadzenia szkoleń indywidualnych w miejscu pracy.

  Po  ukończeniu tego kursu będziesz potrafił/a  lepiej:

  1. rozpoznawać sytuacje, w których niezbędne jest szkolenie pracowników
  2. analizować zadania w celu zaplanowania skutecznego szkolenia
  3. wyznaczyć standardy odpowiednie dla potrzeb firmy
  4. przygotować i przeprowadzić krótkie szkolenia w celu zaspokojenia tych potrzeb
  5. przygotować odpowiednie notatki, na których oparte będą te szkolenia
  6. zastosować skuteczne metody coaching’u, które pozwolą utrzymać wymagane standardy w codziennej pracy

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie
  2. Stanowisko pracy, obowiązki, zadania
  3. Utrzymanie, Kreowanie standardów
  4. Struktura sesji interaktywnej
  5. Opracowanie planów zajęć
  6. Sesja praktyczna
  7. Informacje zwrotne od uczestników szkolenia
  8. Skuteczny coaching
  9. Rozpoznawanie możliwości coaching’u jako narzędzia do osiągnięcia sukcesu
  10. Sesja praktyczna oraz informacje zwrotne od uczestników szkolenia
  11. Przygotowanie indywidualnych planów działań
  12. Zastosowanie szkoleń w Twoim miejscu pracy
  Czas trwania: 16 godzin / 2 dni
  Ilość wolnych miejsc: 8
 • Zarządzanie kosztami

  Program

  Program

  1. Jak poprawnie liczyć food cost/ beverage cost i analizować wyniki
  2. Prawidłowe podejście do receptury
  3. Receptura a błąd produkcji
  4. Jak poprawnie wyznaczyć cenę sprzedaży w menu
  5. Prawidłowa analiza wyniku finansowego
  6. Prawidłowe podejście do problemu nadużyć
  7. Czynniki wpływające na zły wynik finansowy
  8. Jak wyliczyć cenę jednostkową za kg, sztukę bądź litr
  9. Rola menedżera z przedsiębiorstwie gastronomicznym – umiejętności kierownicze
  10. Skuteczne planowanie
  11. Więź między planowaniem i kontrolą
  12. Wprowadzenie do świata finansów. Rola działu finansowego w organizacji
  13. Czym zajmują się finanse, księgowość, rachunkowość, controlling; procesy raportowe i budżetowe
  14. Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarzadzania i podejmowania decyzji
  15. System polskiej rachunkowości (podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości
  16. Raporty finansowe i zarządcze w pigułce
   • Bilans – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansów
   • Rachunek wyników – rożne poziomy dostarczają̨ rożnych informacji
  17. Koszty stałe, zmienne, mieszane. Dlaczego warto prowadzić analizę w oparciu o rodzaj zmienności kosztów?
  18. Cykl planowania i kontroli w przedsiębiorstwie:
   • Co to jest budżet i jakie są jego cele
   • Rodzaje planowania w przedsiębiorstwie – budżet operacyjny a strategiczny
   • Źródła informacji potrzebnej do przygotowania budżetu
  19. Analiza progu rentowności.
  Szkolenie składa się z wykładu, na którym przedstawione zostaną poszczególne zagadnienia (część teoretyczna).
  Bezpośrednio po omówieniu zagadnienia będą rozwiązywane problemy z nim związane (warsztaty praktyczne).
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Kurs kelnerski

  Program

  Program

  1. Obsługa kelnerska a’ la carte
   • Przygotowania stanowiska pracy
   • Rola wyglądu w kreowaniu pozytywnego wizerunku restauracji
   • Prawidłowe noszenie tacy
   • Noszenie i zbieranie porcelany/szkła na tacę i do ręki
   • Pełna obsługa Gości od przywitania do pożegnania
   • Prawidłowe otwieranie i serwis wina
  2. Psychologia sprzedaży. Sugestywna sprzedaż podczas obsługi Gości
   • Czym jest sprzedaż, co i dlaczego sprzedajemy?
   • Jak zostać doradcą kulinarnym dla swoich Gości?
   • Rozpoznawania kulinarnych potrzeb Gości
   • Umiejętnego doradzania uwzględniając typologię podświadomą Gości
   • Sugestywnej sprzedaży wszystkich produktów oferowanych w Twojej restauracji
  3. Kelner vs Trudny Gość. Rozwiązywanie reklamacji.
   • Prawidłowe rozwiazywanie reklamacji
   • Rozróżnianie reklamacji od „taktyk kupieckich”
   • Umiejętne zastosowanie kontr-taktyk wobec „taktyk kupieckich”
   • Podświadoma typologia Gości
   • Zasady komunikacji nastawionej na zadowolenie Gości
  4. Obsługa kelnerska zgodna z zasadami protokołu dyplomatycznego.
   • Organizacja, przygotowanie i nakrycie stołów przeznaczonych dla dyplomatów
   • Zasady procedencji podczas serwisu
   • Różnice kulturowe stosowane przy obsłudze przyjęć protokolarnych
   • Obsługa różnych przyjęć dyplomatycznych
  5. Kelner bankietowy – obsługa bankietów, wesel i przyjęć okolicznościowych.
   • Zasady organizacji i przygotowania każdego rodzaju przyjęcia
   • Obsługa różnych przyjęć
   • Stosowanie serwisów i dopasowanie ich do odpowiedniego przyjęcia
  6. Catering
   • Catering – definicja
   • Konferencja – definicja
   • Rodzaje imprez okolicznościowych
   • Zasady ustawienia potraw na bufecie szwedzkim
  7. Room service
   • Organizacja pracy i obsługi „room – service”
   • Przyjmowanie zamówień od gości – istota umiejętnej rozmowy z gościem przez telefon – sugestie wyboru
   • Sposób realizacji zamówień
   • Obsługa w pokoju hotelowym
   • Prace porządkowe – kontakt z gościem
   • Zasady rozliczeń z gościem
  Czas trwania: 16 godzin / 2 dni
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Upselling / sprzedaż sugestywna

  Program

  Program

  1. Cechy osobowe dobrego kelnera/barmana
  2. Komunikatywność
  3. Kultura obsługi gości przy stole z elementami wiedzy psychologicznej
  4. Sprzedaż sugestywna
  5. Znaczenie i znajomości karty menu i karty win
  Pod koniec szkolenia będziecie potrafili:
  • wytłumaczyć korzyści płynące ze sprzedaży sugestywnej
  • wytłumaczyć swoją rolę i wpływ na sukces
  • wytłumaczyć i stosować 9 technik up-selling
  Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej:
  • prezentacja
  • dyskusja moderowana
  • ćwiczenia warsztatów
  • sesje pytań i odpowiedzi
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Strategia cenowa w menu

  Program

  Program

  1. Prawidłowe rozumienie, za co płacą klienci
  2. Cena idealna w umyśle konsumenta VS. praktyka cenowa firm
  3. Psychologia ceny – podstawowe zasady na konkurencyjnym rynku
  4. Psychologiczne działanie obniżki i promocji
  5. Strategie cenowe a pozycjonowanie marki w umyśle konsumenta
  6. Fizjologia pracy oka a zapamiętanie przekazu
  7. Patrzenie i zapamiętywanie – nośniki drukowane
  8. Patrzenie i zapamiętywanie – nośniki cyfrowe (ekrany)
  9. Techniki ustalania cen – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
  10. Zestaw narzędzi do ustalania cen
  11. Stosowanie narzędzi – ćwiczenia praktyczne
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 12
 • Kurs Sensoryczny

  Prowadzący: Aneta Kowalska
  Program

  Program

  Część teoretyczna

  1. Fizjologiczne podstawy analizy sensorycznej – charakterystyka zmysłów,
  2. Ocena sensoryczna a organoleptyczna – na czym polega różnica?
  3. Terminologia w analizie sensorycznej
  4. Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych
  5. Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej oraz przygotowanie produktów do oceny sensorycznej
  6. Zasady oceny sensorycznej produktów
  7. Metody analizy sensorycznej stosowane w ocenie jakości produktów spożywczych

   

  Część praktyczna

  1. Ocena wrażliwości sensoryczne
  2. Test na daltonizm smakowy dla 6 wzorców smaku: słonego, słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, umami, metalicznego
  3. Test na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie zmysłu węch
  4. Test na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie zmysłu wzrok
  5. Metoda analizy opisowej tekstury
  6. Ocena sensoryczna produktu
  7. Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące następujące metody analizy sensorycznej w ocenie produktów:
  • metody różnicowe
  • metody z zastosowaniem skal i kategorii
  • metody opisowe
  Czas trwania: 8 godzin / 1 dzień
  Ilość wolnych miejsc: 10