Kontakt

Centrum Kulinarne
ul. Adamieckiego 8
41-503 Chorzów

tel.   +48 795 412 915
faks +48 32 746 91 73

Kontakt w sprawie szkoleń
oraz wszelkich informacji.

Piotr Rogala
Manager Centrum Kulinarnego
tel. +48 795 412 915
p.rogala@centrumkulinarne.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”