Kontakt

Centrum Kulinarne
ul. Adamieckiego 8
41-503 Chorzów

tel.   +48 696 073 866
faks +48 32 770 79 05

Kontakt w sprawie szkoleń
oraz wszelkich informacji.

Piotr Rogala
Menadżer Centrum Kulinarnego
tel. +48 795 412 915
p.rogala@weindich.pl

"Nie ma bardziej szczerej miłości, niż miłość do jedzenia”

George Bernard Shaw
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”