Kalendarz szkoleń Powrót do listy

11
Lut

REZERWACJA

Data Data: 11.02.2019 Czas trwania Czas trwania: 10:00 - 14:00 Rejestracja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”