Kalendarz szkoleń Powrót do listy

24
Lut

Pączki, Faworki - warsztaty dla dzieci i rodziców

Data Data: 24.02.2019 Czas trwania Czas trwania: 11:00 - 14:00 Rejestracja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”