Aktualności Powrót do listy

17
Sty

Weź udział w Kulinarnym Pucharze Śląska szkół gastronomicznych

"Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy"

Joyce, Ulisses
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”