ZAPRASZAMY!
ZAPRASZAMY!
Więcej
Centrum Kulinarne
Kalendarz
Kalendarz szkoleń
Kalendarz
szkoleń
Więcej
Szkolenia
Szkolenia - zapisy
Szkolenia
- zapisy
Więcej
IV Kulinarny Puchar Śląska
IV Kulinarny Puchar Śląska - zgloszenia
IV Kulinarny Puchar Śląska
- zgloszenia
Więcej
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Kelnerów
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Kelnerów
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Kelnerów
Więcej
Galeria
Galeria zdjęć
Galeria
zdjęć
Więcej
Filmy
Filmy
Filmy
Więcej
O Centrum
O Centrum Kulinarnym
O Centrum
Kulinarnym
Więcej
Wybierz
Wybierz sprzęt
Wybierz
sprzęt
Więcej
Szybki
kontakt
795 412 915
"Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy"

Joyce, Ulisses
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Projektu: Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej | Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”